VÄLKOMMEN PÅ KyIF rf. handbollssektions årsmöte 28.3.2023 kl. 19.15 till Skidstugan, vid Hjortlandet.

På mötesagendan finns:
– Sammansättning av KyIF r.f. och KyIF rf. Handbollssektion
– Val av ny ledningsgrupp.
– Andra ärenden som ledningsgruppen framlagt för behandling.


Vi hoppas och behöver nya ansikten för att komma med idéer och utveckla klubbens verksamhet. Endast på detta sätt kan vi säkerställa att Kyrkslätt även i fortsättningen har många möjligheter att delta i fysisk aktivitet. Det är viktigt att bevara den äldsta klubben i Kyrkslätt levande och idrotten en del av vår hemkommuns identitet. Därför är det NU en bra tid att engagera sig i att bygga framtidens KyIF.

Alla medlemmar i KyIF handboll och föräldrar till dem är välkomna med!

Kategorier:
KyIF