Kontakta oss

Kyrkslätt Idrottsförening r.f.
Klosterporten 2
00240 Kyrkslätt
FI

info@kyif.fi

Förtroendevalda och ansvarspersoner:
fornamn.efternamn@kyif.fi

Styrelsens kontaktuppgifter

Jenny Snellman

ordförande
ordforande@kyif.fi

Markus Moshnikoff

vice ordförande
markus.moshnikoff@kyif.fi

Michaela Dannbäck-Jansson

gymnastik
michaela.dannback-jansson@kyif.fi
+358

Ville-Matti Santala

ridning

ville-matti.santala@kyif.fi
+358

Charlotta Rosenlew

sekreterare
charlotta.rosenlew@kyif.fi
+358 40 720 6912

Pertti Makkonen

pentti.makkonen@kyif.fi

Hilding Wikner

hilding.wikner@kyif.fi

Gymnastiksektionens kontaktuppgifter

Handbollsektionens kontaktuppgifter

Ridsektionens kontaktuppgifter

Fäktningssektionens kontaktuppgifter

Skidåkningssektionens kontaktuppgifter

Friidrottssektionens kontaktuppgifter

Grenkoordinator

Hilding Wikner
hilding.wikner(at)kyif.fi
040 070 4728