Styrelsen

Stryrelsemedlemmar

Från vänster:
Fredrik Johannson – sekreterare
Oliver Lundqvist – kassör
Raine Pulkkinen – ordförande
Olli Repo – vice-sekreterare
Hilding Wikner – vice-ordförande

Styrelsens kontaktuppgifter

Styrelsen nås via ordförande på adressen raine.pulkkinen@kyif.fi