Hallitus

Hallituksen jäsenet

Vasemmalta:

Fredrik Johannson – sihteeri
Oliver Lundqvist – rahastonhoitaja
Raine Pulkkinen – puheenjohtaja
Olli Repo – vara-sihteeri
Hilding Wikner – varapuheenjohtaja

Hallituksen yhteystiedot

Hallituksen tavoittaa puheenjohtajan osoitteesta raine.pulkkinen@kyif.fi