KyIF just nu

Sektioner

Medlemskap

Kyrkslätt Idrottsförenings ändamål är att väcka och höja intresset för idrott samt att verka för ett gott kamratskap inom föreningen. Blev du intresserad?

Föreningen har över 1000 medlemmar (31.12.2018). År 2019 består KyIF av fyra sektioner, inom vilka du kan spela handboll, jumppa, rida, fäkta, skida och friidrotta.

Hos oss blir du medlem genom sektionen. Varje sektion har en kontaktperson som sköter medlemskapet. Om du har svårt att hitta fram, kontakta info@kyif.fi