Kyrkslätt Idrottsförening r.f. VÅRMÖTE tisdagen den 28.3.2023 kl. 18.30

Skidstugan, Hjortlandsvägen 86

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Under övriga ärenden val av ordförande för år 2023

Styrelsen

Kategorier:
KyIF