Kyrkslätt Idrottsförening r.f. öppet möte styrelse möte tisdagen den 25.4.2023 kl. 18.30

Skidstugan, Hjortlandsvägen 86

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Under övriga ärenden val av ordförande för år 2023

Styrelsen

Kategorier:
KyIF