Kyrkslätt Idrottsförening r.f. HÖSTMÖTE tiidagen den 26.10.2020 kl. 18.30

Behandlas stadgeenliga ärenden.

Alla föreningsmedlemmar välkomna.

Skidstugan, Hjortlandsvägen 86

Meddela gärna på förhand om du deltar till info@kyif.fi senast. 25.10.2021. Ansiktsmask rekommenderas. 

Styrelsen

Kategorier:
KyIF