Kyrkslätt Idrottsförening r.f. VÅRMÖTE måndagen den 29.3.2021 kl. 18.30

Skidstugan, Hjortlandsvägen 86 / alternativt Teams

Förhandsanmälning pga rådande läge ett måste, till info@kyif.fi senast 28.3.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Styrelsen

Kategorier:
KyIF