Ärevarvet 2.9.2023 kl. 12.00 – 13.00 på Kyrkslätts friidrottsplan

Vad är ärevarvet?

Ärevarvet ordnas som en pengainsamling för att understöda barn- och ungdomsidrott i samarbete med Suomen Urheiluliitto ry, och KyIF.

Ärevarvet är ett roligt evenemang som hela familjen kan deltaga i. Deltagarna får springa eller gå runt löpbanan så många gånger som de orkar och hinner på en timme.

Sponsorer kan vara företag, vänner, släkt eller mamma och pappa.

Ladda ner en sponsorblankett här

För mer information epost info@kyif.fi


INSAMLINGENS REGLER

1. Deltagaren i Ärevarvet skaffar sponsorer som understöder med att betala en överenskommen summa. Sponsorernas antal är obegränsat.

2. Vem som helst kan delta genom, att under en timmes tid motionera en så lång sträcka på Ärevarvs-rutten som hon själv vill. Deltagaren, som skaffar sponsorer, behöver inte nödvändigtvis delta i Ärevarvs evenemanget.

3. Sponsorn betalar den överenskomna summan per varv eller en överenskommen engångssumma. Rekommenderade minimisumman är 15 euro (officiella lägsta summan är 5 euro).

4. Det är förbjudet att samla in kontanter.

5. Fakturerings uppgifter samlas in med insamlingsblanketter eller via Ärevarvs applikationen i mobiltelefoner. KyIF förvarar uppgifterna i faktureringssystemet och förvaltar faktureringen.

6. Engångsbetalningar, pappers- och epostfakturor kan skickas ut till sponsorer i önskad tidtabell. Betalningar per varv skickas ut efter evenemanget. Postadressen är en obligatorisk uppgift i alla faktureringsfall.

7. Ett påbörjat varv räknas som ett helt varv i Ärevarvs evenemangen.

Kategorier:
KyIF