Kyrkslätts Idrottsförening KyIF r.f. | söndag, 25 augusti 2019

Kontaktuppgifter

kansli

 

c/o Navigator Partners
Klosterporten 2

02400 Kyrkslätt

tfn 040 7206912 / Ordförande
e-post info(at)kyif.fi

 

Inloggning

Verksamhet
Kyrkslätt Idrottsförenings ändamål är att väcka och höja intresset för idrott samt att verka för ett gott kamratskap inom föreningen.

För att förverkliga sitt syfte är föreningen indelad i sektioner. Dessa utser inom sig en ledningsgrupp.

KyIF:s styrelse består av ordförande och representanter från varje sektion.

Föreningen har en gemensam www-sida med länkar till sektionernas egna sidor. Sektionssidorna upprtätthålls av sektionerna själva. På dem hittar du det aktuella programmet eller t.ex. vem du skall kontakta i olika frågor gällande den specifika sektionen. I alla frågor kan du vända dig till info(at visa inte)@kyif.fi.

Stugan på Hjortlandet
Föreningen innehar en stuga vid Hjortlandet som kan utnyttjas av alla sektioner och vid behov även hyras ut till utomstående.