Kyrkslätts Idrottsförening KyIF r.f. | lördag, 16 februari 2019

Kontaktuppgifter

kansli Luckan Kyrkslätt
Stationsvägen 3
02400 Kyrkslätt
tfn 09-296 3830
e-post info(at)kyif.fi

 

Inloggning

Verksamhet
Kyrkslätt Idrottsförenings ändamål är att väcka och höja intresset för idrott samt att verka för ett gott kamratskap inom föreningen.

För att förverkliga sitt syfte är föreningen indelad i sektioner. Dessa utser inom sig en ledningsgrupp.

KyIF:s styrelse består av ordförande och representanter och suppleanter från varje sektion samt av en personer som inte representerar någon sektion.

Utbildningsverksamhet
Centralstyrelsen ordnar utbildningstillfällen för föreningsaktiva enligt behov. Utbildningen kan rikta sig till tränare, lagledare och övriga ansvarspersoner.

Centralstyrelsen ordnar en idédag för föreningsaktiva. Föreläsare eller dragare anlitas enligt önskemål och behov.

Informationsverksamhet
Föreningen har en ege, gemensam www-sida. Varje sektion har dessutom egna www-sidor. Sidan skall kunna uppdateras av personalen på Luckan och av åtminstone en ansvarsperson per sektion.

Föreningen fortsätter med att upprätthålla KyIF-spalten i Kirkkonummen Sanomat.

Allmän verksamhet
Föreningens administration sköts som köptjänst av Luckan i enlighet med ett skriftligt samarbetsavtal.

Styrelsen sammankommer till möten ca 1 gång per månad.

Arbetsgrupperna för tränaraktivering och för jippon sammankommer regelbundet till möten.

Fastigheten
Föreningen innehar en stuga vid Hjortlandet som kan utnyttjas av alla sektioner och vid behov även hyras ut till utomstående.

Kommunen
Regelbunden kontakt till kommunen upprätthålls. Eventuella möten ordnas för att undvika missförstånd i samband med sals-, hall- och planturer.

Kommunalt bidrag i form av allmänt och projektbidrag söks.