Kyrkslätts Idrottsförening KyIF r.f. | söndag, 20 januari 2019

Kontaktuppgifter

kansli Luckan Kyrkslätt
Stationsvägen 3
02400 Kyrkslätt
tfn 09-296 3830
e-post info(at)kyif.fi

 

Inloggning

KYRKSLÄTT IF FÄKTSEKTION

Fäktningen  fortsätter nästa söndag  10.01 , kl. 11.00 i Bobäck skolan.

 

 Yhteystiedot : Jan Bade 0500 453 474  ja Taneli Pahkala 040 7568969 , E-mail jan.bade@gepefinland.com 

Kontaktperson Jan Bade, tel 0500-453474, e-post jan.bade@gepefinland.com